Εργαλεία

Στη σύγχρονη εποχή με τις πλατφόρμες και τις επιλογές που έχει στη διαθεσή του ο κάθε επενδυτής, μπορεί να λάβει πιο γρήγορα και πιο εύκολα τις επενδυτικές του αποφάσεις.

Ο Ρομποτικός Εκπαιδευτής σας εκπαιδεύει αλληλεπιδραστικά με δυναμικά παραδείγματα για την θεωρητική τιμή, την τεκμαρτή μεταβλητότητα και άλλους όρους.

Με τη βοήθεια του Υπολογιστή Παραγώγων – Calculator μπορείτε να βρείτε πόσο υπερτιμημένο ή υποτιμημένο είναι το Συμβόλαιο Μελλοντικής Εκπλήρωσης ή το Δικαίωμα Προαίρεσης πριν κάνετε την συναλλαγή στην ανοιχτή αγορά.