Ειδήσεις

ΙΑΠΩΝΙΑ: Τα μέλη του συμβουλίου χάραξης πολιτικής της Τράπεζας της Ιαπωνίας εξέφρασαν την ανησυχία τους

Τα μέλη του συμβουλίου χάραξης πολιτικής της Τράπεζας της Ιαπωνίας εξέφρασαν την ανησυχία τους ότι οι μαζικές αγορές του δημόσιου χρέους από την κεντρική τράπεζα θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως χρηματοδότηση του ελλείμματος του προϋπολογισμού, υποσκάπτοντας την εμπιστοσύνη στη δημοσιονομική πολιτική και επιφέροντας ανεπιθύμητη άνοδο στις αποδόσεις των ομολόγων. Η ιαπωνική κατασκευάστρια τσιπ, Renesas, σχεδιάζει να περικόψει περίπου 30% του εργατικού δυναμικού της και να πωλήσει τμήμα της, καθώς η εταιρεία προσπαθεί να ανακάμψει.