Ειδήσεις

ΕΛΒΕΤΙΑ – Πρώτη προτεραιότητα για τον νέο επόπτη της χώρας τα μέτρα χρηματοδότησης και ανάκαμψης

Τα μέτρα χρηματοδότησης και ανάκαμψης για τα ελβετικά συνταξιοδοτικά ταμεία θα είναι πρώτη προτεραιότητα για τον νέο επόπτη της χώρας, το Oberaufsichtkommission.

Ο Manfred Hüsler, διευθυντής του νέου εποπτικού σώματος, ανέφερε σε εκπροσώπους στην έκθεση συνταξιοδοτικών ταμείων 'Fachmesse 2. Säule' ότι τα δημόσια συνταξιοδοτικά ταμεία που έχουν στόχο να πετύχουν πλήρη χρηματοδότηση πρέπει να παρουσιάσουν στον επόπτη ένα σχέδιο ανάκαμψης μέχρι το τέλος του 2013 και να φθάσουν στο 100% της χρηματοδότησης τα επόμενα 10 χρόνια.