Ειδήσεις

ΙΑΠΩΝΙΑ: Το Συμβούλιο Πολιτικής της Τράπεζας της Ιαπωνίας αποφάσισε, ομόφωνα, να κρατήσει το επιτόκιο ημέρας γύρω στο 0 έως 0,1%.

Στην συνάντηση της  Νομισματικής Πολιτικής  που πραγματοποιήθηκε στις 23 Μαΐου, το  Συμβούλιο Πολιτικής της Τράπεζας της Ιαπωνίας αποφάσισε, ομόφωνα, να κρατήσει το επιτόκιο ημέρας γύρω στο 0 έως 0,1%.