Ειδήσεις

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ: Το ποσοστό ανεργίας ήταν 8,2 % του οικονομικά ενεργού πληθυσμού για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2012, μειωμένο κατά 0,2% στο τρίμηνο.

Το ποσοστό ανεργίας ήταν 8,2 % του οικονομικά ενεργού πληθυσμού για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2012, μειωμένο κατά 0,2% στο τρίμηνο. Ο αριθμός των ανέργων άγγιξε τα 2,63 εκατομμύρια, 45.000 λιγότεροι στη διάρκεια του τριμήνου. Το εμπορικό έλλειμμα αγαθών και υπηρεσιών του Ηνωμένου Βασιλείου μειώθηκε κατά £2,7 δισεκατομμύρια τον Μάρτιο, μειωμένο κατά £0,2 δισεκατομμύρια από £2,9 δισεκατομμύρια τον Φεβρουάριο.