Ειδήσεις

ΕΥΡΩΖΩΝΗ: Το εποχιακά προσαρμοσμένο ποσοστό ανεργίας στην ζώνη του ευρώ (ΕΑ17) ανήλθε στο 10,9% τον Μάρτιο 2012

Το εποχιακά προσαρμοσμένο ποσοστό ανεργίας στην ζώνη του ευρώ (ΕΑ17) ανήλθε στο 10,9% τον Μάρτιο 2012, σε σύγκριση με 10,8% το Φεβρουάριο και 9,9% το Μάρτιο του 2011. Το ποσοστό ανεργίας στην ΕΕ των 27 ανήλθε στα 10,2% το Μάρτιο του 2012, σταθερό σε σύγκριση με το Φεβρουάριο ενώ το Μάρτιο του 2011 ανήλθε στο 9,4%.