Ειδήσεις

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ: Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή αυξήθηκε 1,6% ετησίως στο τρίμηνο του Μαρτίου 2012

Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή αυξήθηκε 1,6% ετησίως στο τρίμηνο του Μαρτίου 2012, σε σχέση με την αύξηση 3,1% ετησίως στο τρίμηνο του Δεκεμβρίου 2011.