Ειδήσεις

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΓΟΡΑ – Οι μικρότεροι θεματοφύλακες ικανοποιούν καλύτερα τις ανάγκες των πελατών

 

Οι μεγαλύτερες τράπεζες θεματοφυλακής αντιστάθηκαν και σημείωσαν μεγάλη πρόοδο στον τομέα της ικανοποίησης πελατών, σύμφωνα με την τελευταία έρευνα του R&M Global Custody.

Τα ευρήματα της έρευνας – που συνέλεξε περισσότερες από 800 απαντήσεις από ιδιοκτήτες και διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων και τράπεζες – εκφράζουν την αντίληψη ότι οι μικρότεροι θεματοφύλακες μπορούν σε γενικές γραμμές να ικανοποιήσουν καλύτερα τις ανάγκες των πελατών.