Ειδήσεις

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ: Tο ΑΕΠ μειώθηκε σε όγκο κατά 0,3% κατά το δ’ τρίμηνο του 2011

Tο ΑΕΠ μειώθηκε σε όγκο κατά 0,3% κατά το δ’ τρίμηνο του 2011, αναθεωρημένο σε σχέση με προηγούμενη εκτίμηση μείωσης κατά 0,2%.  Για το έτος 2011, το ΑΕΠ αυξήθηκε σε όγκο κατά 0,7% .