Ειδήσεις

ΙΑΠΩΝΙΑ: Η Ιαπωνία ανακοίνωσε εμπορικό πλεόνασμα αξίας  32,9 δισεκατομμυρίων το Φεβρουάριο μετά από 4 συνεχόμενους μήνες ελλείμματος

Η Ιαπωνία ανακοίνωσε εμπορικό πλεόνασμα αξίας 32,9 δισεκατομμυρίων το Φεβρουάριο μετά από 4 συνεχόμενους μήνες ελλείμματος, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών στις 22 Μαρτίου, προοιωνίζοντας καλά νέα για μια οικονομία που χρειάζεται ώθηση από το διεθνές εμπόριο για να σταθεροποιήσει την ακόμη εύθραυστη ανάκαμψή της.