Ειδήσεις

ΕΥΡΩΠΗ: Στην Ευρωζώνη ο ετήσιος πληθωρισμός ανήλθε στο 2,7% τον Φεβρουάριο του 2012

Στην Ευρωζώνη ο ετήσιος πληθωρισμός ανήλθε στο 2,7% τον Φεβρουάριο του 2012, αμετάβλητος σε σύγκριση με τον Ιανουάριο. Ένα χρόνο νωρίτερα το ποσοστό ήταν 2,4%. Ο μηνιαίος πληθωρισμός ήταν 0,5% το Φεβρουάριο του 2012.