Ειδήσεις

ΚΙΝΑ: Τον Φεβρουάριο, ο δείκτης τιμών καταναλωτή αυξήθηκε κατά 3,2% σε ετήσια βάση.

Τον Φεβρουάριο, ο δείκτης τιμών καταναλωτή αυξήθηκε κατά 3,2% σε ετήσια βάση. Οι τιμές των τροφίμων αυξήθηκαν κατά 6,2%, ενώ οι τιμές εκτός τροφίμων κατά 1,7%. Οι τιμές των καταναλωτικών αγαθών αυξήθηκαν κατά 3,9% και οι τιμές των υπηρεσιών κατά 1,5%.