Ειδήσεις

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ: Η οικονομία επιβραδύνθηκε το τελευταίο τρίμηνο του περασμένου έτους

Η οικονομία επιβραδύνθηκε το τελευταίο τρίμηνο του περασμένου έτους καθώς το αυξανόμενο νόμισμα και η χρηματοπιστωτική κρίση στην Ευρώπη άσκησε πίεση για μείωση των επιτοκίων.