Ειδήσεις

ΗΠΑ: Οι συνολικές εξαγωγές του Ιανουαρίου ύψους $180 δισεκατομμυρίων και οι εισαγωγές ύψους $233,4 δισεκατομμυρίων οδήγησαν σε έλλειμμα αγαθών

Οι συνολικές εξαγωγές του Ιανουαρίου ύψους $180 δισεκατομμυρίων και οι εισαγωγές ύψους $233,4 δισεκατομμυρίων οδήγησαν σε έλλειμμα αγαθών και υπηρεσιών της τάξης των $50,4 δισεκατομμυρίων το Δεκέμβριο, σε αναθεωρημένη βάση. Οι εξαγωγές του Ιανουαρίου ανήλθαν σε περισσότερο από $2,6 δισεκατομμύρια σε σχέση με τις εξαγωγές του Δεκεμβρίου ύψους $178, 2 δισεκατομμυρίων. Οι εισαγωγές του Ιανουαρίου ανήλθαν σε $4,7 δισεκατομμύρια περισσότερα από τις εισαγωγές του Δεκεμβρίου ύψους $228,7 δισεκατομμυρίων.