Ειδήσεις

ΓΕΡΜΑΝΙΑ – Στα 0,5% η απόδοση των αμοιβαίων κεφαλαίων ακίνητης περιουσίας ανοιχτού τύπου τον Ιανουάριο

 

Αμοιβαία κεφάλαια ακίνητης περιουσίας ανοιχτού τύπου που εστιάζουν στη Γερμανία είχαν απόδοση 0,5% τον Ιανουάριο, υπερτερώντας της συνολικής αγοράς, σύμφωνα με νέα έρευνα της IPD. Σύμφωνα με τον δείκτη IPD OFIX, τα αμοιβαία κεφάλαια ακίνητης περιουσίας ανοιχτού τύπου είχαν απόδοση 0,2% τον Ιανουάριο, ευθυγραμμιζόμενα με την τάση απόδοσής τους του προηγούμενου χρόνου.