Ειδήσεις

Η οικονομία της Κίνας σημειώνει πιο αργή ανάπτυξη 6,9% για το 2015

Η Κίνα σημείωσε την πιο αργή οικονομική τριμηνιαία ανάπτυξη το 2015, διαβεβαιώνοντας μια περίοδο μεγάλων ζημιών για τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου, η οποία συνεχίζει να προκαλεί ανησυχίες για την παγκόσμια δραστηριότητα και να ταράζει τις διεθνείς αγορές.

Το ΑΕΠ της Κίνας αυξήθηκε κατά 6,9% μέσα στο 2014, ποσοστό μικρότερο από την αύξηση 7,3% που σημείωσε η χώρα το 2014. Για το δ’ τρίμηνο, η οικονομία της Κίνας αυξήθηκε κατά 6,8% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ποσοστό ελάχιστα μικρότερο από την αύξηση 6,9% του γ’ τριμήνου.