Ειδήσεις

Πιθανή πίεση στις μεγάλες τράπεζες ώστε να αυξήσουν τα κεφάλαιά τους κατά $1,19 τρισεκατομμύρια έπειτα από τα νέα μέτρα

Οι παγκόσμιες οικονομικές ρυθμιστικές αρχές δημοσίευσαν νέους κανόνες, οι οποίοι έχουν ως στόχο να εμποδίσουν τις τράπεζες από το να γίνουν «τόσο μεγάλες ώστε να καταλήξουν σε πτώχευση» και  οι οποίοι θα μπορούσαν να αναγκάσουν τους μεγαλύτερους δανειστές να αυξήσουν τα κεφάλαιά τους έως και κατά $1,19 τρισεκατομμύρια μέχρι το 2022, σε χρέη και άλλους τίτλους αξιών, τα οποία θα μπορούσαν να παραγραφούν όταν θα χαλαρώσουν τα μέτρα για τις τράπεζες με καθοδική πορεία. Οι κανόνες αυτοί έχουν ως στόχο να εμποδίσουν την επανάληψη της οικονομικής κρίσης του 2008, όταν οι φορολογούμενοι έπρεπε να υποστηρίξουν οικονομικά τις τράπεζες.

 

Το σχέδιο, το οποίο δημιουργήθηκε από το Συμβούλιο Οικονομικής Σταθερότητας της Βασιλείας της Ελβετίας, έχει ως στόχο να διασφαλίσει ότι οι μεγαλύτεροι παγκόσμιοι δανειστές θα διατηρήσουν μια μεγάλη οικονομική ασφάλεια που θα μπορούσε να απορροφήσει τη ζημιά που θα προκύψει αν μια τράπεζα πτωχεύσει, χωρίς να υπάρξει απειλή κρίσης στο ευρύτερο τραπεζικό σύστημα. Τα νέα δεδομένα σκοπεύουν να οδηγήσουν τις τράπεζες στο να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο χρηματοδοτούν τις ίδιες, ώστε να διαχειριστούν καλύτερα μια ενδεχόμενη κρίση, και να διασφαλίσουν ότι το κόστος μιας μεγάλης τραπεζικής πτώχευσης θα μπορούσε να διευθετηθεί από τους επενδυτές της και όχι από τους φορολογούμενους.