Ειδήσεις

Οι αμερικανοί εργοδότες δημιούργησαν 271.000 θέσεις εργασίας μέσα στον Οκτώβρη. Το ποσοστό ανεργίας πέφτει κατά 5,0%

Οι αμερικανοί εργοδότες προχώρησαν σε προσλήψεις εργαζομένων με τον υψηλότερο ρυθμό για το έτος μέσα στον Οκτώβρη, γεγονός που αποτελεί δείγμα ενισχυμένης οικονομικής ανάπτυξης, το οποίο είναι πιθανό να οδηγήσει τους υπεύθυνους της Ομοσπονδιακής Τράπεζας στην αύξηση των επιτοκίων. Οι μη γεωργικές μισθοδοσίες αυξήθηκαν σε εποχιακά προσαρμοσμένο ποσοστό κατά 271.000 θέσεις εργασίας μέσα στον Οκτώβρη, όπως υποστήριξε το Υπουργείο Εργασίας.  Οι αναθεωρήσεις έδειξαν ότι οι εργοδότες δημιούργησαν συνολικά 12.000 νέες θέσεις εργασίας το Σεπτέμβρη και τον Αύγουστο, σε σχέση με προηγούμενους υπολογισμούς. Το ποσοστό ανεργίας, το οποίο προέκυψε από ξεχωριστή έρευνα σχετικά με τα νοικοκυριά των ΗΠΑ, έπεσε κατά 5,0% μέσα στον Οκτώβρη, φτάνοντας στο χαμηλότερο ποσοστό από τον Απρίλη του 2008 και κατά 5,1% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.