Ειδήσεις

Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα διατηρεί πιθανό το ενδεχόμενο αύξησης των επιτοκίων το Δεκέμβρη

Οι υπεύθυνοι της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ έκαναν σαφές ότι είναι πιθανή η αύξηση των βραχυπρόθεσμων επιτοκίων μέσα στο Δεκέμβρη, διαψεύδοντας τους επενδυτές, οι οποίοι στοιχημάτιζαν ότι η κεντρική τράπεζα δε θα μετέβαλλε τα επιτόκια για το τρέχον έτος. Το μήνυμα φαίνεται να είχε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Πριν η τράπεζα ανακοινώσει το σχέδιο πολιτικής της κατά την τελευταία συνεδρίαση, οι έμποροι των προθεσμιακών αγορών έδιναν πιθανότητα 1 προς 3 στο ενδεχόμενο αύξησης των ομοσπονδιακών επιτοκίων για το τρέχον έτος. Έπειτα από την ανακοίνωση, η πιθανότητα αυτή αυξήθηκε περίπου στο 1 προς 2.