Ειδήσεις

Η Κίνα αναστέλλει τα IPOs (εισαγωγή εταιριών στο χρηματιστήριο)

Η Κίνα αναστέλλει την προσφορά νέων χρεογράφων με δημόσια εγγραφή και δημιουργεί ένα κεφάλαιο για την ισορροπία της αγοράς, έτσι ώστε να καταπολεμήσει τη χειρότερη ρευστοποίηση μετοχών τα τελευταία χρόνια, καθώς η ηγεσία της Κίνας ανησυχεί, πως η δυσφορία αυτή θα επεκταθεί και σε άλλους τομείς της οικονομίας. Ανώτεροι αξιωματούχοι από το υπουργικό συμβούλιο της Κίνας, τη κεντρική τράπεζα, το πρακτορείο ρύθμισης χρεογράφων και άλλα οικονομικά πρακτορεία θα συναντηθούν για να συζητήσουν για μια ακόμα σειρά μέτρων, τα οποία θα βοηθήσουν στην μείωση ολίσθησης των μετοχικών τίτλων.