Ειδήσεις

Αύξηση των κερδών της J.P. Morgan

Τα κέρδη της J.P. Morgan Chase για το β’ τρίμηνο αυξήθηκαν, καθώς η εταιρεία επωφελήθηκε από την αύξηση των δανεισμών και των εταιρικών συμφωνιών, ενώ αντιμετώπισε και δυσκολίες λόγω της εντεινόμενης αστάθειας των αγορών. Η μεγαλύτερη σε περιουσιακά στοιχεία τράπεζα των ΗΠΑ ανέφερε κέρδη $6,29 δισεκατομμυρίων, ή $1,54/ μετοχή. Τα αντίστοιχα κέρδη για την ίδια περίοδο το 2014 ήταν $5,98 δισεκατομμύρια ή $1,46/ μετοχή. Αναλυτές που ρωτήθηκαν από το Thomson Reuters ανέμεναν κέρδη $1,44/ μετοχή. Τα εισόδημά της έπεσε στα $24,53 δισεκατομμύρια. Οι αναλυτές ανέμεναν πτώση στα $24,49 δισεκατομμύρια.