Ειδήσεις

Τα κέρδη της Citigroup βελτιώνονται, ξεπερνώντας κατά πολύ τις εκτιμήσεις

Η Citigroup ανακοίνωσε ότι τα κέρδη της για το α’ τρίμηνο αυξήθηκαν, καθώς η τρίτη μεγαλύτερη τράπεζα των ΗΠΑ σε περιουσιακά στοιχεία συνέχισε να βελτιώνει τις λειτουργίες της. Η τράπεζα με έδρα τη Νέα Υόρκη ανέφερε κέρδη αξίας $4,77 δισεκατομμυρίων, ή $1,51 ανά μετοχή. Εξαιρουμένων των άπαξ αντικειμένων, τα κέρδη ανά μετοχή ήταν ύψους $1,52 την τελευταία περίοδο, ξεπερνώντας εύκολα το $1,39 ανά μετοχή που είχαν προβλέψει αναλυτές, οι οποίοι ρωτήθηκαν από το Thomson Reuters.   Το εισόδημά της έπεσε στα $19,74 δισεκατομμύρια, ή $19,81 δισεκατομμύρια σε προσαρμοσμένη βάση. Οι αναλυτές περίμεναν αντίστοιχα $19,82 δισεκατομμύρια.