Ειδήσεις

Οι ρυθμιστές εντείνουν τον έλεγχο των Τραπεζικών Συμβουλίων

Αμερικανοί ρυθμιστές επικεντρώνονται στα διοικητικά συμβούλια της Wall Street, ως μέρος της εντεταμένης έρευνας στο τραπεζικό σύστημα, η οποία περιλαμβάνει από χαλαρή επίβλεψη των τραπεζικών διευθυντών, έως και τακτικές ανακρίσεις. Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ και άλλοι τραπεζικοί ρυθμιστές από τις μεγαλύτερες τράπεζες της χώρας καλούν σε συνάντηση, σε ορισμένες περιπτώσεις και κάθε μήνα, τους διευθυντές των μεγαλύτερων τραπεζών της χώρας, ζητώντας λεπτομερή πρακτικά και άλλα αποδεικτικά έγγραφα από τις συνελεύσεις των διοικητικών συμβουλίων, και υποβάλλοντας τα συμβούλια σε κριτική σχετικά με τον εσωτερικό κανονισμό στις τραπεζικές λειτουργίες και τις παραλείψεις.