Ειδήσεις

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέτει χαμηλότερα τις προβλέψεις για την ανάπτυξη της Ευρωζώνης

Τις τελευταίες ημέρες, η Ευρωπαϊκή Ένωση έθεσε χαμηλότερα τις προβλέψεις για την ανάπτυξή της, τόσο για το τρέχον όσο και για το επόμενο έτος, λόγω της έλλειψης εσωτερικών επενδύσεων και των πολιτικών αναταραχών στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή. Ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη θα παραμείνει επίσης κάτω από τον αρχικό στόχο κοντά στο 2% που είχε θέσει η ΕΚΤ, μέχρι το 2016 τουλάχιστον, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το εκτελεστικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο συνδυασμός της αργής ανάπτυξης και του χαμηλού πληθωρισμού δημιουργεί προβλήματα για τις υπερχρεωμένες χώρες, όπως η Ιταλία και η Ελλάδα. Επίσης, θα μπορούσε να οδηγήσει την ΕΚΤ σε πιο αυστηρά μέτρα τόνωσης, όπως η αγορά πολλών κυβερνητικών ομολόγων και άλλων περιουσιακών στοιχείων.