Ειδήσεις

Τα τεστ αντοχής της Κεντρικής Τράπεζας της Ευρώπης θα μπορούσαν να ταράξουν τις αξιολογήσεις της τράπεζας, σύμφωνα με τον οίκο S&P.

Αυτό όμως δεν είναι το βασικό σενάριο για την πιστωτική αξιολόγηση της εταιρείας. Σε μια νέα έκθεση, η Standard & Poor’s  προειδοποίησε ότι αν τα επερχόμενα τεστ αντοχής της Κεντρικής Τράπεζας της Ευρώπης αποκαλύψουν νέες αδυναμίες σε ορισμένα ευρωπαϊκά ιδρύματα, η πτώση των αξιολογήσεων θα είναι ακόμη μεγαλύτερη. «Πιστεύουμε ότι οι επιπτώσεις στις τράπεζες που αξιολογούμε θα περιοριστούν. Ωστόσο, οι επιθεωρήσεις θα μπορούσαν να φέρουν στο φως νέες πληροφορίες, υπονοώντας ότι η φερεγγυότητα μιας τράπεζας είναι μικρότερη από αυτή που υποδεικνύουν οι παρούσες πληροφορίες», όπως ανακοίνωσε ο οίκος S&P.