Ειδήσεις

Αναμένεται αύξηση των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα

Οι περισσότεροι επίσημοι εκπρόσωποι της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ συνέχισαν να αναμένουν από την κεντρική τράπεζα να αυξήσει τα επιτόκιά της, σύμφωνα με επίσημες αναφορές. Στην πρόβλεψη, 14 από του 17 επίσημους εκπροσώπους ανέφεραν ότι θα συνεχίσουν να αναμένουν την πρώτη αύξηση σε μηδενικά βραχυπρόθεσμα επιτόκια το 2015. Ένας εκπρόσωπος πιστεύει ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα θα εκτοξεύσει τα επιτόκια φέτος, ενώ δύο πιστεύουν ότι μπορεί να περιμένει μέχρι το 2016. Οι προβλέψεις Σεπτεμβρίου δείχνουν μια μικρή αύξηση σε σχέση με αυτές του Ιουνίου, όταν όλοι πίστευαν ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα θα αύξανε τα επιτόκιά της φέτος, ενώ 12 πίστευαν ότι αυτό θα γίνει πιθανότατα το 2015.