Ειδήσεις

Μειώνεται η αγορά ακινήτων στην Κίνα

Η μείωση των αγορών κατοικιών απειλεί την οικονομική κατάσταση της Κίνας και θα μπορούσε να οδηγήσει σε επέμβαση της κεντρικής τράπεζας και των τοπικών συμβουλίων, αν πραγματικά επιθυμούν την ανάπτυξη της τάξεως του 7,5%, που έχει θέσει η χώρα ως στόχο, σύμφωνα με έρευνα της Federal Reserve Bank of Kansas City. Τα τελευταία στοιχεία δείχνουν πως «η επέκταση της αγοράς ακινήτων έχει μειωθεί», σύμφωνα με τον οικονομολόγο Jun Nie και τον επιστημονικό συνεργάτη Guangye Cao. «Μελετώντας μακροπρόθεσμους και βραχυπρόθεσμους παράγοντες, η μείωση θα συνεχιστεί μέχρι που θα σταθεροποιηθεί και θα αρχίσει να αναπτύσσεται πολύ πιο αργά». Η κατασκευή και η αγορά κατοικιών έπαιξαν εξαιρετικά σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της Κίνας, ανεβάζοντάς την στη δεύτερη θέση παγκοσμίως. Η αγορά ακινήτων αυξανόταν κατά 20,2% κάθε χρόνο από το 1998, που έγινε η μεταρρύθμιση των κατοικιών, σχεδόν το διπλάσιο από το ποσοστό του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος επέκτασης, Messrs.