Ειδήσεις

Συμφωνία BNP και ΗΠΑ σε Διακανονισμό $8-$9 δισεκατομμυρίων

Η BNP Paribas και οι εισαγγελείς των ΗΠΑ κατέληξαν στους γενικούς όρους συμφωνίας, σύμφωνα με τους οποίους η τράπεζα πρέπει να καταβάλει $8 με $9 δισεκατομμύρια και να δεχτεί και άλλες ποινές, σύμφωνα με πληροφορίες από ανθρώπους που παρακολουθούν στενά την έρευνα. Οι ανακριτές λένε ότι υπάρχουν αποδείξεις ότι η τράπεζα εσκεμμένα απέκρυψε συναλλαγές $30 δισεκατομμυρίων, ζημιώνοντας έτσι το Αμερικάνικο δημόσιο. Οι όροι της συμφωνίας περιλαμβάνουν προσωρινή απαγόρευση, κατά πάσα πιθανότητα για μερικούς μήνες, δυνατότητας συναλλαγών της εταιρίας σε δολάρια ΗΠΑ.