Ειδήσεις

Αξιωματούχος της ΕΚΤ απορρίπτει τις κριτικές όσον αφορά τον πληθωρισμό .

Ένας ανώτατος αξιωματούχος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, απέρριψε την κριτική ότι η ΕΚΤ έχει κάνει πολύ λίγα σχετικά με τους κινδύνους του χαμηλού πληθωρισμού, λέγοντας ότι η κεντρική τράπεζα έχει τα απαραίτητα εργαλεία, συμπεριλαμβανομένων των αρνητικών επιτοκίων και των αγορών περιουσιακών στοιχείων που μπορεί να χρησιμοποιήσει. "Έχουμε περιθώριο για δράση. Για παράδειγμα, το επιτόκιο των καταθέσεων θα μπορούσε να είναι αρνητικό", δήλωσε το εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου της ΕΚΤ Sabine Lautenschläger.