Ειδήσεις

Η.Π.Α : Αυξημένη η πώληση ομολόγων απο εταιρείες για το 2013.

Οι εταιρείες με υψηλή βαθμολογία πιστοληπτικής ικανότητας, πούλησαν $1.111 δισ. των ομολόγων στις ΗΠΑ το 2013, όπως φαίνεται από προσωρινά στοιχεία, άσχετα με το γεγονός ότι το χρέος προσφέρει τις χειρότερες αποδόσεις σε πέντε χρόνια. Η αύξηση των αποδόσεων των ομολόγων, οι οποίες κινούνται σε αντίθετη κατεύθυνση από τις τιμές, ήταν ένας από τους λόγους που οι εταιρείες ήταν σε θέση να προσελκύσουν επενδυτές. Ορισμένοι διαχειριστές κεφαλαίων πιστεύουν ότι οι πληρωμές υψηλότερων τόκων θα επανορθώσουν για τις απώλειες στην τιμή. Ένας άλλος λόγος ήταν η σταθερή οικονομική ανάπτυξη, η οποία έδωσε στους επενδυτές μεγαλύτερη εμπιστοσύνη ότι οι εταιρείες με υψηλή αξιολόγηση επενδυτικού βαθμού- ισοδύναμου του triple-Β- minus ή υψηλότερου δεν θα έχουν προβλήματα να ξεπληρώσουν τους ομολογιούχους.