Ειδήσεις

Η.Π.Α: Εντονότερη οικονομική ανάπτυξη το επόμενο έτος

Η.Π.Α.: Το έδαφος για ισχυρότερη οικονομική ανάπτυξη θα μπορούσε να προετοιμαστεί το επόμενο έτος, καθώς η ραγδαία χρηματιστηριακή αγορά και η αύξηση των τιμών των ακινήτων έχει βοηθήσει τους Αμερικανούς να ανακτήσουν σχεδόν όλο τον πλούτο που χάθηκε στην ύφεση. Η καθαρή αξία των Αμερικανικών νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών οργανώσεων, οι τιμές των ακινήτων, τα αποθέματα και άλλα στοιχεία του ενεργητικού μείον τα χρέη και τις λοιπές υποχρεώσεις, αυξήθηκαν κατά 2,6%, ή περίπου $1.9 τρισ. και κατά το τρίτο τρίμηνο του 2013 σε 77,3 τρισ., το υψηλότερο που έχει καταγραφεί  σύμφωνα με την Federal Reserve.