Ειδήσεις

Κίνα : Θεμελιώδεις αλλαγές όσον αφορά την άντληση κεφαλαίων στο χρηματιστήριο.

Η Κίνα κοντεύει να δώσει τέλος στην απαγόρευση διάρκειας 13 μηνών για τα IPO, δίνοντας οδηγίες για τις θεμελιώδεις αλλαγές στον τρόπο που οι εταιρείες αντλούν κεφάλαια στη χρηματιστηριακή αγορά .