Ειδήσεις

ΚΑΝΑΔΑΣ: Ο ρυθμός πληθωρισμού στον Καναδά καταγράφηκε στο 0,7% τον Οκτώβριο του 2013.

ΚΑΝΑΔΑΣ: Ο ρυθμός πληθωρισμού στον Καναδά καταγράφηκε στο 0,7% τον Οκτώβριο του 2013.