Ειδήσεις

ΕΥΡΩΠΗ: Οι ανώτεροι οικονομολόγοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης δήλωσαν ότι η υποτονική ανάπτυξη θα διατηρήσει το ποσοστό ανεργίας του μπλοκ

ΕΥΡΩΠΗ: Οι ανώτεροι οικονομολόγοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης δήλωσαν ότι η υποτονική ανάπτυξη θα διατηρήσει το ποσοστό ανεργίας του μπλοκ κοντά σε επίπεδα ρεκόρ μέχρι το 2015, καθώς οι περικοπές χρέους του ιδιωτικού τομέα και η κυβερνητική λιτότητα συνεχίζουν να επηρεάζουν αρνητικά τις καταναλωτικές δαπάνες και τις επενδύσεις των επιχειρήσεων. Οι οικονομολόγοι προβλέπουν επίσης ότι οι οικονομικές ανισορροπίες στη ρίζα της κρίσης της ευρωζώνης, αν και μειώνονται, θα εξακολουθούν να υπάρχουν. Το πλεόνασμα τρεχουσών συναλλαγών της Γερμανίας αναμένεται να παραμείνει το μεγαλύτερο μεταξύ των μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου, γεγονός που καθιστά πιθανό ότι οι κανόνες της ΕΕ θα θέσουν το Βερολίνο υπό νέα πίεση για να δαμάσει το εξαγωγικό μοντέλο ανάπτυξής του.