Ειδήσεις

FACEBOOK Inc.: Η Facebook Inc. τρόμαξε τους επενδυτές με προειδοποιήσεις ότι μπορεί να πλησιάζει τα όρια ενός από τους πιο σημαντικούς τομείς της αύξησης των εσόδων.

FACEBOOK Inc.: Η Facebook Inc. τρόμαξε τους επενδυτές με προειδοποιήσεις ότι μπορεί να πλησιάζει τα όρια ενός από τους πιο σημαντικούς τομείς της αύξησης των εσόδων. Μετά την αναφορά ισχυρών οικονομικών αποτελεσμάτων για το γ’ τρίμηνο τα στελέχη της Facebook δήλωσαν σε αναλυτές ότι μπορεί να μην είναι σε θέση να προσθέτουν πλέον διαφημίσεις στις τροφοδοσίες ειδήσεων των χρηστών, και ότι οι έφηβοι των ΗΠΑ ξοδεύουν λιγότερο χρόνο στον ιστότοπο.