Ειδήσεις

PORTUGAL TELECOM: Η Portugal Telecom SA και η θυγατρική της στην Βραζιλία, Oi SA, δήλωσαν ότι θα συνδυάσουν τις δραστηριότητες

PORTUGAL TELECOM: Η Portugal Telecom SA και η θυγατρική της στην Βραζιλία, Oi SA, δήλωσαν ότι θα συνδυάσουν τις δραστηριότητες για να σχηματίσουν μία εταιρία με έδρα την Βραζιλία με πάνω από 100 εκατομμύρια συνδρομητές καθώς οι παγκόσμιες εταιρείες τηλεπικοινωνιών προσπαθούν να κερδίσουν μερίδιο αγοράς για να διασφαλίσουν την κερδοφορία.