Ειδήσεις

APPLE: Η Apple Inc. πούλησε 9 εκατομμύρια από τα τελευταία iPhones της τις 3 πρώτες ημέρες

APPLE: Η Apple Inc. πούλησε 9 εκατομμύρια από τα τελευταία iPhones της τις 3 πρώτες ημέρες στα καταστήματα, ένα νέο εταιρικό ρεκόρ, και δήλωσε ότι τα τριμηνιαία έσοδα και τα περιθώρια θα πρέπει να πλησιάζουν τις υψηλότερες τιμές της προηγούμενης πρόβλεψής της. Οι αναλυτές, κατά μέσο όρο, ανέμεναν έσοδα ύψους $36,1 δισεκατομμυρίων και μεικτό περιθώριο 36,7%.