Ειδήσεις

ΑΣΙΑ: Επιτάχυνση της βιομηχανίας για τον Μάρτιο

Η βιομηχανία στο μεγαλύτερο μέρος της Ασίας επιταχύνθηκε τον Μάρτιο, βοηθούμενη από την επέκταση στην Κίνα και την πιο σταθερή εγχώρια ζήτηση σε ορισμένες ασιατικές οικονομίες, αλλά τα αδύναμα στοιχεία του εμπορίου από τη Νότια Κορέα δημιούργησαν ανησυχίες σχετικά με τις προοπτικές. Την Δευτέρα οι Έρευνες Υπευθύνων Προμηθειών της Ασίας έδειξαν ότι ο βιομηχανικός τομέας επεκτάθηκε στη Νότια Κορέα, την Ταϊβάν και την Ινδονησία. Αλλά οι ενδείξεις από τις μεγαλύτερες ασιατικές οικονομίες ήταν λιγότερο ενθαρρυντικές.