Ειδήσεις

ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Η Deutsche Bank περικόπτει την προκαταρκτική εκτίμηση των κερδών για το 2012 κατά 60% και άνω

Η Deutsche Bank περικόπτει την προκαταρκτική εκτίμηση των κερδών για το 2012 κατά 60% και άνω, λόγω των αυξημένων προβλέψεων για δικαστικές διαμάχες, κυρίως για τον τομέα των ενυπόθηκων δανείων στις ΗΠΑ και για μερικές άσχετες έρευνες από τις ρυθμιστικές αρχές.