Ειδήσεις

ΕΛΒΕΤΙΑ: Αποχώρηση της UBS AG από την ομάδα Euribor

H UBS AG, ανακοίνωσε ότι θα γίνει η τελευταία τράπεζα που θα αποχωρήσει από την ομάδα που καθορίζει το επιτόκιο αναφοράς Euribor, μόλις 3 μήνες αφότου η ελβετική τράπεζα συμφώνησε να καταβάλει $1,5 δισεκατομμύριο για να διευθετήσει τις κατηγορίες ότι είχε προσπαθήσει να χειραγωγήσει τα επιτόκια. Η μεγαλύτερη τράπεζα της Ελβετίας από πλευράς περιουσιακών στοιχείων, δήλωσε ότι θα αποχωρήσει από την ομάδα ως μέρος ενός προγράμματος αναδιάρθρωσης που ανακοινώθηκε το περασμένο έτος. Το διατραπεζικό επιτόκιο του ευρώ, ή αλλιώς Euribor, είναι το επιτόκιο  με το οποίο οι τράπεζες δανείζουν ευρώ η μία στην άλλη. "Έχουμε αποφασίσει να αποχωρήσουμε από την ομάδα Euribor και να επικεντρωθούμε στις βασικές αγορές κεφαλαίων μας όπως το ελβετικό φράγκο και το αμερικανικό δολάριο," ανέφεραν αξιωματούχοι της τράπεζας. "Η απόφαση αυτή σχετίζεται με την επιτάχυνση της υλοποίησης της στρατηγικής μας, η οποία ανακοινώθηκε τον περασμένο Οκτώβριο."