Ειδήσεις

Η.Π.Α.: Αναθεώρηση των εκτιμήσεων της ανάπτυξης για το α΄ τρίμηνο

Οι αμερικανικές επιχειρήσεις και οι καταναλωτές έχουν επιβαρυνθεί τις τελευταίες εβδομάδες, σηκώνοντας το βάρος των υψηλότερων φόρων, την αύξηση των προβλημάτων στην Ευρώπη και τις περικοπές του προϋπολογισμού που πραγματοποιήθηκαν αυτόν τον μήνα. Η μέτρηση της απασχόλησης, οι λιανικές πωλήσεις και ο κατασκευαστικός τομέας έχουν υγιή αν όχι πολύ μεγάλα κέρδη, ωθώντας πολλούς οικονομολόγους να αναθεωρήσουν τις εκτιμήσεις για το α’ τρίμηνο της ανάπτυξης των Η.Π.Α. .