Ειδήσεις

Η.Π.Α.: Δηλώσεις της Ομοσπονδιακής Τράπεζας

Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα δήλωσε ότι 17 από τις 18 μεγαλύτερες τράπεζες των ΗΠΑ θα μπορούσαν να αντεπεξέλθουν σε μια απότομη οικονομική ύφεση με επαρκή αποθεματικά έναντι ζημιών, πιθανώς ανοίγοντας το δρόμο για υψηλότερες πληρωμές μερισμάτων δισεκατομμυρίων δολαρίων και μεγαλύτερες επαναγορές μετοχών. Η κεντρική τράπεζα έχει δηλώσει ότι δεν θα αποκαλύψει επίσημα την απόφασή της σχετικά με τα σχέδιά της για τα  κεφάλαια των τραπεζών μέχρι τις 14 Μαρτίου.