Ειδήσεις

ΙΑΠΩΝΙΑ: Η διπλή φύση του πιο αδύναμου γιεν

Το έλλειμμα ρεκόρ της Ιαπωνίας φανέρωσε τη διπλή φύση του πιο αδύναμου γιεν για την εταιρική Ιαπωνία, καθώς οι υψηλότερες τιμές των εισαγωγών επηρέασαν αρνητικά τα εμπορικά στοιχεία, ενώ η προσδοκώμενη αύξηση των εξαγωγών χρειάζεται ακόμα χρόνο. Το διευρυνόμενο χάσμα είναι πιθανό να χρησιμεύσει ως μια υπενθύμιση στον πρωθυπουργό Σίνζο Άμπε, ο οποίος ήρθε στην εξουσία με την υπόσχεση να αναστρέψει τον αποπληθωρισμό και την υπερβολική δύναμη του γιεν ότι τα οικονομικά προβλήματα της Ιαπωνίας δεν θα εξαφανιστούν απλά με ένα ασθενέστερο νόμισμα.