Ειδήσεις

ΚΙΝΑ: Μέτρα για εισροή ξένου κεφαλαίου στις κεφαλαιαγορές

Η Κίνα θα αυξήσει περαιτέρω το ανώτατο επενδυτικό όριο στα πλαίσια του προγράμματος Qualified Foreign Investors, γεγονός που αποτελεί το κύριo μέσο για την πρόσβαση του ξένου κεφαλαίου στις κεφαλαιαγορές της χώρας, ανέφερε η επιτροπή κεφαλαιαγοράς της Κίνας.