Ειδήσεις

Η.Π.Α.: Αύξηση στις τιμές καταναλωτή για τον Σεπτέμβριο

Οι τιμές καταναλωτή αυξήθηκαν τον Σεπτέμβριο καθώς το κόστος της βενζίνης κινήθηκε ανοδικά. Μετά την αφαίρεση του ευμετάβλητου κόστους των τροφίμων και της ενέργειας, ο "πυρήνας" των τιμών καταναλωτή αυξήθηκε 0,1%.