Ειδήσεις

ΙΑΠΩΝΙΑ: Επιβράδυνση της οικονομικής ανάπτυξης

Η ιαπωνική οικονομική ανάπτυξη αναμένεται να επιβραδυνθεί καθώς η ώθηση που σχετίζεται με την ζήτηση, λόγω ανοικοδόμησης, μειώνεται, όπως δήλωσε σε μια έκθεση η εταιρεία αξιολόγησης Standard & Poor,. Η εταιρεία, η οποία έχει αξιολόγηση ΑΑ-στην Ιαπωνία με αρνητικές προοπτικές, δήλωσε ότι αναμένει η χώρα να σημειώσει 2% πραγματική αύξηση κατά το οικονομικό έτος που λήγει τον Μάρτιο του 2013, οδηγούμενη από τις δαπάνες ανοικοδόμησης μετά τον σεισμό και τις καταστροφές από το τσουνάμι τον Μάρτιο του 2011, παρόλο που η ιδιωτική κατανάλωση και η παγκόσμια οικονομία παραμένει χλιαρή. Η ανάπτυξη στη συνέχεια θα μειωθεί στο 1,6% το επόμενο οικονομικό έτος, και κατά μέσο όρο θα είναι χαμηλότερα από το 1% το οικονομικό έτος 2014, όπως αναφέρει η έκθεση.