Ειδήσεις

ΜΑΛΑΙΣΙΑ: Μέτρα για συρρίκνωση του δημοσιονομικού ελλείμματος

Με την οικονομία της Μαλαισίας να αυξάνεται σταθερά, ο πρωθυπουργός  Najib θα βασιστεί στην αύξηση των φορολογικών εσόδων και στην πιο αποδοτική εισφορά των φόρων για να συρρικνώσει το δημοσιονομικό έλλειμμα που μαστίζει τη χώρα από την ασιατική οικονομική κρίση στα τέλη της δεκαετίας του 1990. Η πρότασή του θα μειώσει το έλλειμμα στο 4,3% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος το 2013, λιγότερο από το εκτιμηθέν 4,7%  για το τρέχον έτος. Θα μειώσει τον προϋπολογισμό που ανήλθε σε $76,7 δισεκατομμύρια για το τρέχον έτος.