Ειδήσεις

ΒΡΕΤΑΝΙΑ: Δημιουργία κρατικής τράπεζας

Η βρετανική κυβέρνηση θα επενδύσει $1,62 δισεκατομμύρια για να δημιουργήσει μια κρατική τράπεζα που ελπίζει ότι τελικά θα παρέχει νέα δάνεια ύψους μέχρι $16 δισεκατομμυρίων για μικρές και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις.