Ειδήσεις

ΤΟΥΡΚΙΑ: Μείωση του επιτοκίου ημερήσιου δανεισμού

Η Κεντρική τράπεζα της Τουρκίας μείωσε το επιτόκιο ημερήσιου δανεισμού περισσότερο από ό, τι αναμένεται για να ενισχύσει την επιβραδυνόμενη οικονομία.