Ειδήσεις

ΕΥΡΩΠΗ – Ο κανονισμός EMIR για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υιοθέτησε τον κανονισμό EMIR – ο οποίος στοχεύει στην αύξηση της διαφάνειας στα παράγωγα και στη μείωση του κινδύνου στην αγορά εξωχρηματιστηριακών παραγώγων – αλλά ένας αριθμός ζητημάτων θα μπορούσε να παρεμποδίσει την εφαρμογή του πριν το τέλος του χρόνου, όπως είχε αρχικώς σχεδιαστεί από τις Βρυξέλλες. Μετά τη συμφωνία που υπογράφηκε τόσο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το Φεβρουάριο φέτος, το Συμβούλιο επικύρωσε τώρα τις προτάσεις EMIR.